Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĨNH THỰC

Mã số thuế: 5700605306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn 2, xã Vĩnh Thực, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẠN GIA - VĨNH THỰC

Mã số thuế: 5700612423 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THỰC - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700621435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã vĩnh thực, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH THỰC THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700639390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ XẾP DỠ HÀNG HÓA VẠN GIA

Mã số thuế: 5700800917 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Reo
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỰC THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5700975730 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỰC - TP.MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701296315 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Thực, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG VẠN GIA

Mã số thuế: 5701449674 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Thực, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THINH

Mã số thuế: 5701512213 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 5701712357 - Đại diện pháp luật: Lý Việt Hùng
Địa chỉ: Cảng Vạn Gia, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ VIỄN THÔNG TỔNG HỢP NGỌC LAI

Mã số thuế: 5701882052 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Lai
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯỢNG PHÚ

Mã số thuế: 5701924633 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HÙNG MẠNH MC

Mã số thuế: 5701975081 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VIÊN HÀ VG

Mã số thuế: 5702003508 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Viên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5702041510 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thành
Địa chỉ: Cảng Vạn Gia, thôn 3, Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon