Doanh nghiệp tại Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC LỘC

Mã số thuế: 5702113821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Số nhà 16, Thôn 6, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ZIKA

Mã số thuế: 5702112930 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tiếp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP PHÚC AN

Mã số thuế: 5702107063 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Liên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG - QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701717316 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Phong
Địa chỉ: Thôn 5, Xóm 3, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 5701343798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Lý
Địa chỉ: Thôn Đồng Bái, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM MON HIỆP HÒA

Mã số thuế: 5701446634 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ TIẾN

Mã số thuế: 5701788081 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5701793243 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đại
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 5701611824 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 5701037021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 5701037053 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Mã số thuế: 5701849062 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bách
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN CẦU 88

Mã số thuế: 5701963865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tiếp
Địa chỉ: Khu Hậu Sơn, Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KIỆT

Mã số thuế: 5701746483 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Quang
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮNG QN

Mã số thuế: 5701818057 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HIỆP HÒA

Mã số thuế: 5701914321 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TLC

Mã số thuế: 5701998089 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ HIỆP HÒA

Mã số thuế: 5702024402 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đại
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon