Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TÙNG 365

Mã số thuế: 5702116413 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Long
Địa chỉ: Số Nhà 32 Thôn 1, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG NGUYỄN

Mã số thuế: 5702113927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quân
Địa chỉ: Số 76 đường 331, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THUỶ SẢN BÌNH AN

Mã số thuế: 5702097136 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoan
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẠ LONG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701731871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THÁNG 10

Mã số thuế: 5700442436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Coóng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BÌNH HƯƠNG

Mã số thuế: 5701453247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 5701460766 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5700477830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5701071135 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hướng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 5701036885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Tân, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 5701035761 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN MINH HÀN

Mã số thuế: 5701567639 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hàn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN MẮM CHẮT PHU HIỀN HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 5701941276 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Phu
Giấy phép số: 221407000053
Địa chỉ: Xóm Máng, thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5701942167 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ SẢN ĐÔNG YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5700975875 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Tân, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN TÂM

Mã số thuế: 5701946524 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 5701854400 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Xuân
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC DUNG 68

Mã số thuế: 5701850879 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHỨC HẬU

Mã số thuế: 5701918541 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phức
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SỐ 1 HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 5702006386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Giấy phép số: 221407000055
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon