Doanh nghiệp tại Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÌNH LƯU KHÊ

Mã số thuế: 5701903584 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Úc
Giấy phép số: 221407000045
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MAY XUẤT KHẨU VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 5701998113 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nam
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SỸ QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5702005093 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Việt
Giám đốc công ty: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH BLACKBAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702009436 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Kiên
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Trung Bản, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VÂN ĐỖ

Mã số thuế: 5701933941 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Vân
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702078976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN TẤT THÀNH

Mã số thuế: 5102080686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HTP VN

Mã số thuế: 5702082330 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Thành
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon