Doanh nghiệp tại Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN HƯNG 69

Mã số thuế: 5701811407 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HTX SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 5701818113 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trung
Giấy phép số: 221407000039
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YẾN NHI

Mã số thuế: 5701861990 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 5701907444 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÍ ĐẠT

Mã số thuế: 5701837691 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Giang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ SÔNG KHOAI

Mã số thuế: 5701917594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Giấy phép số: 221407000049
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯƠNG QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5702000112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA HẠ LONG

Mã số thuế: 5701929293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhân
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH LẬP HẢI SK

Mã số thuế: 5701930958 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lập
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUỐC HUY

Mã số thuế: 5702015905 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Đạt
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 5702080421 - Đại diện pháp luật: Lee Swee Lim
Địa chỉ: Lô CN-L-04,05,06,07,08,09 khu công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm
Administratoricon