Doanh nghiệp tại Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THĂNG LONG - YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5701156283 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Long
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5701768198 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON SÔNG KHOAI

Mã số thuế: 5701446874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HTX THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG DUY

Mã số thuế: 5701656737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Giấy phép số: 221407000002
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5701652468 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhung
Giấy phép số: 0107C00030
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SÔNG KHOAI

Mã số thuế: 5701039501 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG KHOAI I - QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5701039519 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG KHOAI II

Mã số thuế: 5701039438 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5701677857 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Tiến
Giấy phép số: 221407000004
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TÂM ĐẮC

Mã số thuế: 5701852964 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA HẠ LONG NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701967436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhân
Giấy phép số: 5701929293
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH GỐM VLXD VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 5701872223 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nghị
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG DUY

Mã số thuế: 5701880400 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN HƯNG 69

Mã số thuế: 5701811407 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HTX SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 5701818113 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trung
Giấy phép số: 221407000039
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YẾN NHI

Mã số thuế: 5701861990 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 5701907444 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1TV KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÍ ĐẠT

Mã số thuế: 5701837691 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Giang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ SÔNG KHOAI

Mã số thuế: 5701917594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Giấy phép số: 221407000049
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯƠNG QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5702000112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon