Doanh nghiệp tại Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH MAI CHI

Mã số thuế: 3200713483 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN LÊ THANH TÙNG
Địa chỉ: Thôn Kim Đâu, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH 68 LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3200712948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Lộc
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân 2, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAM NGHĨA

Mã số thuế: 3200231673 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Xã cam nghĩa - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị, Xã cam nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN FURNITMAX

Mã số thuế: 3200290252 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Phong
Địa chỉ: Thôn Hoàn Cát, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 3200596071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Xuân
Địa chỉ: Cu Hoan - Cam Nghĩa, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN THỊNH

Mã số thuế: 3200628799 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Bảng Sơn 3, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ KINH DOANH CAO DƯỢC LIỆU LÀNG ĐỊNH SƠN

Mã số thuế: 3200638317 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Trọng
Địa chỉ: Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC LIỆU ĐỊNH SƠN MAI THỊ THỦY

Mã số thuế: 3200638853 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TIẾN C.U.A

Mã số thuế: 3200638980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Trí
Địa chỉ: Thôn Cam Lộ Phường, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THANH LỌC

Mã số thuế: 3200639920 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Bảng Sơn 2, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200640958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC MINH NHI

Mã số thuế: 3200685074 - Đại diện pháp luật: Trương Công Minh
Địa chỉ: Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY XUẤT KHẨU CAM NGHĨA

Mã số thuế: 3200697182 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Mong
Địa chỉ: Thôn Cu Hoan, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ANH TÂM FARM

Mã số thuế: 3200699214 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Hoàn Cát, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 3200305195 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Hương
Địa chỉ: Thôn Mai Lộc 1, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

DNTN MY SEN

Mã số thuế: 3200510148 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Sen
Địa chỉ: Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG TÂY SƠN

Mã số thuế: 3200577417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vương
Địa chỉ: Thôn Minh Hương, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAM CHÍNH

Mã số thuế: 3200619219 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Dương
Địa chỉ: Thôn Mai Đàn, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV GỖ XÂY DỰNG NGUYỄN HẢI HÙNG

Mã số thuế: 3200629707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hùng
Địa chỉ: Thôn Minh Hương, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3200639487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Trang
Địa chỉ: Lô A1 Chợ Cùa, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Xem thêm
Administratoricon