Doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200097107 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAI HOÀNG

Mã số thuế: 3200178282 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

UBND THỊ TRẤN KRÔNG KLANG

Mã số thuế: 3200242139 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Chài
Địa chỉ: Thị Trấn KRông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị, Thị Trấn KRông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG TRỊ - CHI NHÁNH HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200263629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thị trấn Krông klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị, Thị trấn Krông klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 3200294070 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lý
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200431658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong Tùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

HẠT KIỂM LÂM KIỂM LÂM ĐAKRONG

Mã số thuế: 3200431760 - Đại diện pháp luật: Trần Hiệp
Địa chỉ: , Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚC

Mã số thuế: 3200454912 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Việt
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200460803 - Đại diện pháp luật: Lương Thế Vinh
Địa chỉ: , Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200460793 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Giáp
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200467478 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Hiền
Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

HỢPTÁC XÃ KHAITHÁC VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200473778 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Châu
Địa chỉ: khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

BÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN ĐA K RÔNG

Mã số thuế: 3200475447 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Giáp
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

HUYỆN UỶ ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200475454 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200475461 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượng
Địa chỉ: Km 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN ĐA KRÔNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200475535 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Đang
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200475528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UBND HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200475567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200475542 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tâm
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN ĐA KRÔNG

Mã số thuế: 3200475599 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Xem thêm
Administratoricon