Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ ĐẢO CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200414638 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 179 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 689 CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200560692 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Cường
Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200626417 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686776 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686783 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

TÀI KHOẢN QL CÁC KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686751 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686176 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN NGHĨA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200661203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Triệu
Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

HĐND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200707433 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 5, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon