Doanh nghiệp tại Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUNNY

Mã số thuế: 3200723097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hậu
Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TÂN THÀNH LONG

Mã số thuế: 3200722939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LAO BẢO

Mã số thuế: 3200598488 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 92 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 3200239908 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Huyên
Giấy phép số: 3002000404
Địa chỉ: Trung chín, Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG VƯỜN

Mã số thuế: 3200541509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG LƯƠNG

Mã số thuế: 3200146562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Long
Địa chỉ: Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀ TÝ

Mã số thuế: 3200393843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Địa chỉ: Khóm 4, khe sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHƯƠNG TUYỂN

Mã số thuế: 3200563277 - Đại diện pháp luật: Văn Đức Tiến
Giám đốc công ty: Phan Thị Tâm
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 3200583033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyễn Nhi
Địa chỉ: Số 326 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DUY PHÁT LAO BẢO

Mã số thuế: 3200583058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lành
Địa chỉ: Căn A1, Số 12A Nguyễn Huệ, Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 3200567867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Anh
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 3200287556 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIỆN CHIẾN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200588585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liệu
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TÔI

Mã số thuế: 3200399940 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Gái
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN NÚI RỒNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200568395 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Sương
Giám đốc công ty: Lê Thắng
Địa chỉ: Cụm sản xuất công nghiệp tập trung Tây Bắc Lao Bảo, Khóm Tru, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 01 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TIẾN MINH

Mã số thuế: 3200289063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Giám đốc công ty: Trương Công Thanh
Địa chỉ: Khóm 3A, TT khe sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HƯỚNG HÓA

Mã số thuế: 3200600867 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 152 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT VƯƠNG

Mã số thuế: 3200354805 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Nga
Địa chỉ: Khóm Tây Chín , thị trấn Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN CHOKCHAI MUKDAHAN - VIỆT NAM

Mã số thuế: 3200289754 - Đại diện pháp luật: Dư Bá Hùng
Giấy phép số: 3004000220
Địa chỉ: Khóm tây chín, thị trấn Lao Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG TAM PHÁT

Mã số thuế: 3200569053 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Trường
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon