Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SUNSHINES

Mã số thuế: 3200723361 - Đại diện pháp luật: Đoàn Lan Anh
Địa chỉ: Nhà thiếu nhi Thị xã Quảng Trị/Đường Lê Thế Tiết, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 3200567151 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ý Hương
Địa chỉ: Lô quầy số 02, chợ thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN

Mã số thuế: 3200603032 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QTC.VN

Mã số thuế: 3200311368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lộc
Địa chỉ: Số 02 Hoàng Diệu, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÁCH LINH NGUYỄN

Mã số thuế: 3200560942 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoạt
Địa chỉ: Số 294 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 3200146354 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lũy
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hải Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3200599315 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diệu Linh
Địa chỉ: Số 116 Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QT THIÊN ẤN

Mã số thuế: 3200562763 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Nam
Địa chỉ: Số 11/25 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC GIA THỊNH

Mã số thuế: 3200562805 - Đại diện pháp luật: Lê Trình
Địa chỉ: Số 27 Lê Quý Đôn, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀI PHƯƠNG

Mã số thuế: 3200285654 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hoài
Địa chỉ: Số 33 Phan Thanh Chung, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH HẢI

Mã số thuế: 3200563005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Số 112 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM CHI QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200563100 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Chi
Địa chỉ: Ki ốt số 01 A, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ THỊNH NGUYÊN

Mã số thuế: 3200563284 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Lâm
Địa chỉ: Lô quầy số 17, chợ thị xã Quảng Trị, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200599467 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Lâm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Lòn, khu phố 3, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO THANH

Mã số thuế: 3200563291 - Đại diện pháp luật: Lê Cảnh Thanh
Địa chỉ: Lô số 12 và 13, Chợ Thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200599805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối phố 5, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200341605 - Đại diện pháp luật: Lê Công Vinh
Giấy phép số: 14/2005/QĐ-UB
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tri phương, P2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200341965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tăng Tâm
Giấy phép số: 754/QĐ-UBND
Địa chỉ: Số 295 Trần Hưng đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUẬN TÍN

Mã số thuế: 3200287588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiết Cảnh
Địa chỉ: Số 31 Ngô Quyền, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 3200349202 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thanh Hà
Giấy phép số: 125/QĐ-UB
Địa chỉ: Phường 3 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon