Doanh nghiệp tại Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH DVTM SAN LẮP KIM NGÂN

Mã số thuế: 2200781259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Số 661, Ấp An Thới, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TIÊN

Mã số thuế: 2200163608 - Đại diện pháp luật: Dư Phong Vũ
Địa chỉ: ấp An Ninh 1, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN LỢI

Mã số thuế: 2200165154 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lái
Địa chỉ: Số 158, ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÂU

Mã số thuế: 2200165041 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Châu
Địa chỉ: ấp An Ninh, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CHI

Mã số thuế: 2200165179 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tư
Địa chỉ: ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LỢI

Mã số thuế: 2200165309 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Lợi
Địa chỉ: ấp An Ninh, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200165436 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huỳnh
Địa chỉ: 87 đường 30/4, ấp An Ninh 1, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200175787 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Phong
Địa chỉ: ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÁNH

Mã số thuế: 2200205262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chánh Tâm
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Hoàng Huy, ấp An Ninh II, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 2200213584 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khâm
Địa chỉ: 190 Tỉnh lộ 932, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HÙNG

Mã số thuế: 2200267519 - Đại diện pháp luật: Chung Vũ Nguyên
Địa chỉ: Số 03, Hẻm 1, Đường Bạch Đằng, ấp An Ninh 1, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM - SX QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 2200286310 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Nhân
Địa chỉ: ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

PHÒNG VĂN HOÁ & THÔNG TIN HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200344682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2200344675 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Ninh2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200344650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Phú, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200344724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp an Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

NHÀ TRUYỀN THỐNG - THƯ VIỆN

Mã số thuế: 2200344717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp an Thành, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200344668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Phú, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200345453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp an Thành, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ KẾ SÁCH

Mã số thuế: 2200345478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp an Thành, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Xem thêm
Administratoricon