Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

DNTN NGUYỄN KIM CHUÔNG

Mã số thuế: 2200109992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Chuông
Giấy phép số: 5901000526
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT NGA

Mã số thuế: 2200258708 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Nga
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi C, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MỸ ANH

Mã số thuế: 2200279641 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tòng
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi B, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TÚ

Mã số thuế: 2200396289 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ A

Mã số thuế: 2200446282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ TÚ

Mã số thuế: 2200458834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

MST ĐT MỸ TÚ

Mã số thuế: 2200705995 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mỹ Tú, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH TOÀN LỘC

Mã số thuế: 2200720009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 41, ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH ĐẤU

Mã số thuế: 2200736633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đấu
Địa chỉ: Số 77, ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG HỮU PHÙNG

Mã số thuế: 2200758845 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Phùng
Địa chỉ: Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 07, ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU ANH KHOA

Mã số thuế: 2200768593 - Đại diện pháp luật: Lý Anh Hoàng
Địa chỉ: Thửa đất số 990, Tờ bản đồ số 3, ấp Mỹ lợi B, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon