Doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA HIỆP - NGỌC NỮ

Mã số thuế: 2200320096 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Ngọc Nữ
Địa chỉ: ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRẦN ĐỀ

Mã số thuế: 2200671898 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2200674553 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quảng
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH LÊ ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 2200693161 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn
Giám đốc công ty: Lý Điền
Địa chỉ: Số 051, Đường 1/5, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA HIỆP

Mã số thuế: 2200208746 - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Tú
Địa chỉ: ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200208841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DŨNG THẢO

Mã số thuế: 2200694895 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bé
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 2200100774 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Đức
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 206

Mã số thuế: 2200100647 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Há
Địa chỉ: ấp Cảng Trần Đề, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG OANH

Mã số thuế: 2200100742 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bé
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGUYỆT

Mã số thuế: 2200100781 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 213

Mã số thuế: 2200100728 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Sến
Giấy phép số: 011046
Địa chỉ: ấp cảng Trần Đề, xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH LÂM

Mã số thuế: 2200219762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG THCS TÀI VĂN

Mã số thuế: 2200383709 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2200675927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệp
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 2200523850 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lệ
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TRẦN ĐỀ

Mã số thuế: 2200535158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỦY SẢN AN THƯỜNG

Mã số thuế: 2200701013 - Đại diện pháp luật: Ong Ngọc Thường
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT MINH DIỄM

Mã số thuế: 2200701006 - Đại diện pháp luật: Lê Kiều Diễm
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAI HỒNG

Mã số thuế: 2200546329 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mỹ
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon