Doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2200796230 - Đại diện pháp luật: Lưu Thành Đạt
Địa chỉ: Số 18 đường Nam Sông Hậu, ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TUYỀN

Mã số thuế: 2200795974 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Quốc Bảo
Địa chỉ: Số 66 Khu Thương mại kinh tế biển Trần Đề, Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VINH KHANG

Mã số thuế: 2200795237 - Đại diện pháp luật: Trương Thế Vinh
Địa chỉ: TĐ số 1852, TBĐ số 06, Ấp Bưng Chông, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MẠNH HÀO

Mã số thuế: 2200795244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: TĐ số 583, TBĐ số 05, Ấp Tú Điềm, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA HIỆP - NGỌC NỮ

Mã số thuế: 2200320096 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Ngọc Nữ
Địa chỉ: ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRẦN ĐỀ

Mã số thuế: 2200671898 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2200674553 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quảng
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH LÊ ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 2200693161 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn
Giám đốc công ty: Lý Điền
Địa chỉ: Số 051, Đường 1/5, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA HIỆP

Mã số thuế: 2200208746 - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Tú
Địa chỉ: ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRẦN ĐỀ TỈNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200208841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DŨNG THẢO

Mã số thuế: 2200694895 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bé
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 2200100774 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Đức
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 206

Mã số thuế: 2200100647 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Há
Địa chỉ: ấp Cảng Trần Đề, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG OANH

Mã số thuế: 2200100742 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bé
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGUYỆT

Mã số thuế: 2200100781 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 213

Mã số thuế: 2200100728 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Sến
Giấy phép số: 011046
Địa chỉ: ấp cảng Trần Đề, xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH LÂM

Mã số thuế: 2200219762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG THCS TÀI VĂN

Mã số thuế: 2200383709 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2200675927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệp
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 2200523850 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lệ
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon