Doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 2200792130 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hùng
Địa chỉ: Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DNTN VẬN TẢI THỦY KHÁNH HÙNG

Mã số thuế: 2200791916 - Đại diện pháp luật: Xe Dũng Xinh
Địa chỉ: TĐ 120, TBĐ 31, Ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 2200785895 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC TRUNG
Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN NGUYỄN KIỀU

Mã số thuế: 2200785888 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC TRUNG
Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 2200781548 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thiện
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200781523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200781516 - Đại diện pháp luật: Lưu Thế Phương
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 2200781499 - Đại diện pháp luật: Phan Lưu Minh Thịnh
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ÁNH

Mã số thuế: 2200781530 - Đại diện pháp luật: Ðặng Thị Ngọc Ánh
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG LONG SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200781241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
Địa chỉ: TĐ 1263, TBĐ số 3, Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN KIM NGÂN

Mã số thuế: 2200780978 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGỌC MAI

Mã số thuế: 2200780907 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số 248, ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DNTN XĂNG DẦU HỮU TÂM

Mã số thuế: 2200780664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa đất số 215, Tờ bản đồ số 03, Ấp Trà Đức, Xã Viên An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm
Administratoricon