Doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 2200785895 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC TRUNG
Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN NGUYỄN KIỀU

Mã số thuế: 2200785888 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC TRUNG
Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 2200781548 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thiện
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200781523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200781516 - Đại diện pháp luật: Lưu Thế Phương
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 2200781499 - Đại diện pháp luật: Phan Lưu Minh Thịnh
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ÁNH

Mã số thuế: 2200781530 - Đại diện pháp luật: Ðặng Thị Ngọc Ánh
Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG LONG SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200781241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
Địa chỉ: TĐ 1263, TBĐ số 3, Ấp Tắc Bướm, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 2200100559 - Đại diện pháp luật: Lý Tuấn Kiệt
Địa chỉ: ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG

Mã số thuế: 2200101658 - Đại diện pháp luật: Lý Việt Hùng
Địa chỉ: Số 611/4, ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MỸ HƯNG

Mã số thuế: 2200100453 - Đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: Số 101 Khu 1, ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 2200100608 - Đại diện pháp luật: Trần Mẫu
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 2200100397 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN LỢI 1

Mã số thuế: 2200202656 - Đại diện pháp luật: Mã Quốc Hùng
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA LỢI

Mã số thuế: 2200215630 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 506, ấp Hội Trung, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÁT II

Mã số thuế: 2200218889 - Đại diện pháp luật: Mã Trấn Hà
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THÚY

Mã số thuế: 2200182329 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỆN QUANG

Mã số thuế: 2200228816 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Thiện
Địa chỉ: Số 425 ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CTY TNHH QUỐC KHỞI

Mã số thuế: 2200262849 - Đại diện pháp luật: Hồ Quốc Khởi
Địa chỉ: ấp Nam Chánh, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐƯỢC

Mã số thuế: 2200266610 - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Phục Hưng
Địa chỉ: Số 170 Khu 1, ấp Hội Trung, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Xem thêm
Administratoricon