Doanh nghiệp tại Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 2200794610 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy
Địa chỉ: TĐ số 208, TBĐ số 33, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ MỸ NHIÊN

Mã số thuế: 2200672186 - Đại diện pháp luật: Giang Công Tại
Địa chỉ: 90 Đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM DV THÀNH ĐƯỢC LỘC

Mã số thuế: 2200691559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Được
Địa chỉ: đường Hùng Vương, khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH BA CON CÒ VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 2200683011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Duy
Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG MINH KHANH

Mã số thuế: 2200691855 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Khanh
Địa chỉ: 136 đường Lạc Long Quân, khóm 2, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 2200144348 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Mỹ Tường B, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG NHUNG

Mã số thuế: 2200470944 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thới
Địa chỉ: Số 34 đường 3/2, khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁCH KIM GIANG

Mã số thuế: 2200674698 - Đại diện pháp luật: Mã Quí Tỹ
Địa chỉ: Số 255, Đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 2200289946 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hoa
Địa chỉ: Số 81, ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAI VINH PHÁT

Mã số thuế: 2200675268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÂN ĐẸP

Mã số thuế: 2200675476 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Đẹp
Địa chỉ: Số 257 Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH LÊ QUÍ

Mã số thuế: 2200497590 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Nghĩa
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2200291102 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thới
Địa chỉ: Khóm Tân Quới, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU CHÂU VĂN TƯ

Mã số thuế: 2200112586 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Tư
Địa chỉ: Khóm 6, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN CHÁNH

Mã số thuế: 2200112480 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ba
Địa chỉ: Số 318, Đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG SƠN HIỀN

Mã số thuế: 2200689775 - Đại diện pháp luật: Giảng Chí Sơn
Địa chỉ: Chợ Trà Cú, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÁ KÍL

Mã số thuế: 2200689782 - Đại diện pháp luật: Quách Há
Địa chỉ: Số 124, Chợ Trà Cú, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM - XD HIỆP NGUYÊN

Mã số thuế: 2200219804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Giấy phép số: 5902000107
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỐT TRÚC

Mã số thuế: 2200696194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tốt
Địa chỉ: Số 255, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CỬA HÀNG XE GẮN MÁY GIA THỊNH

Mã số thuế: 2200689969 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Tiển
Giấy phép số: 59I8003394
Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon