Doanh nghiệp tại Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ARTEMIA VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 2200783182 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hua
Địa chỉ: Số 45 Lê Lai, Khóm 4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MỚI UHP

Mã số thuế: 2200782573 - Đại diện pháp luật: Ung Hoàng Phúc
Địa chỉ: Số 20 Khóm Soài Côn, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV TÚ XUÂN

Mã số thuế: 2200782492 - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Số 373, ấp Prey Chóp B, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂNG LƯỢNG HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 2200782301 - Đại diện pháp luật: Trân Văn Nghị
Địa chỉ: TĐ số 127, TBĐ số 9, Khóm Trà Niên, Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TN THANH SANG

Mã số thuế: 2200218649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cang
Địa chỉ: ấp Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DNTN CAO THƯƠNG

Mã số thuế: 2200221190 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thương
Địa chỉ: ấp Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THÊ

Mã số thuế: 2200227266 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Hạnh
Địa chỉ: Số 04, Khóm Trà Niên, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 2200262609 - Đại diện pháp luật: Đinh Tuấn Hùng
Địa chỉ: Khóm Lẫm Thiết, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 2200361159 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

UBND PHƯỜNG KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 2200406321 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THANH QUÍ

Mã số thuế: 2200507841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quí
Địa chỉ: Số 45, Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HSH

Mã số thuế: 2200547019 - Đại diện pháp luật: Hồ Sơn Hải
Địa chỉ: ấp Trà Niên, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC TOÀN HẢI

Mã số thuế: 2200669909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 11, Khóm Bum Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NGỌC THƯ

Mã số thuế: 2200670358 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
Địa chỉ: Số 56, Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 2200692496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CHÂU KHÁNH

Mã số thuế: 2200700669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thạch
Địa chỉ: Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

MST ĐẶC TRƯNG ĐỘI THUẾ P. KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 2200705836 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO THƯƠNG

Mã số thuế: 2200723271 - Đại diện pháp luật: Thạch Nil
Địa chỉ: Số 104 Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN KHÁO

Mã số thuế: 2200729058 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hán Khẩu
Địa chỉ: Số 421, Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG VÀ CHĂN NUÔI MINH CHÂU

Mã số thuế: 2200737972 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Châu
Địa chỉ: Số 31 Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Xem thêm
Administratoricon