Doanh nghiệp tại Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XDCN NGUYỄN TOÀN

Mã số thuế: 2200794681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Toàn
Địa chỉ: Số 67 Ấp Phạm Kiểu, Xã Vĩnh Hiệp, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN ANH THÁI

Mã số thuế: 2200584363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 183D Phan Thanh Giản, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY MẶC QUẾ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200691460 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Tổng
Địa chỉ: Số 153, ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG

Mã số thuế: 2200202423 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long
Địa chỉ: Số 26, Đường Trưng Trắc, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHONG

Mã số thuế: 2200202712 - Đại diện pháp luật: Trương Hồng Quang
Địa chỉ: Đường Thanh Niên, khóm 1 - Thị trấn Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH NGỌC QUANG

Mã số thuế: 2200285405 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Quang
Địa chỉ: Số 11, ấp Tân Nam, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI - THƯƠNG

Mã số thuế: 2200285973 - Đại diện pháp luật: Thạch Thương
Địa chỉ: Số 49 khóm Đai Rụng, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV XE MÁY THÀNH VÂN

Mã số thuế: 2200445754 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Như Ý
Địa chỉ: 104D-E Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẮC KEN

Mã số thuế: 2200672179 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Ken
Địa chỉ: Số 05A, Đường Trưng Nhị - Thị trấn Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM KIM QUYÊN

Mã số thuế: 2200672595 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Dử
Địa chỉ: 90 ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 2200321452 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Năm
Địa chỉ: Số 162D đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN QUỐC TÍN

Mã số thuế: 2200674056 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thanh
Địa chỉ: 176C Đồng Khởi, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁCH MẬU SEN

Mã số thuế: 2200674105 - Đại diện pháp luật: Quách Mậu Sen
Địa chỉ: 50 ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG KỲ HÒA

Mã số thuế: 2200684110 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Són
Giám đốc công ty: Lại Tấn Hưng
Địa chỉ: 112 Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁCH XUÂN AN

Mã số thuế: 2200674264 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Xuân An
Địa chỉ: Số 64, ấp Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH CHÂU VĂN VŨ

Mã số thuế: 2200674313 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Vũ
Địa chỉ: Tỉnh lộ 931, Khóm 7, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SIÊM TUẤN

Mã số thuế: 2200674680 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thanh
Giám đốc công ty: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp Ca Lạc A, Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM TÍN - HÚA HẠNH

Mã số thuế: 2200674803 - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Hải
Địa chỉ: 83 ấp Prêy Chóp, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THUẬN MINH

Mã số thuế: 2200289505 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thuận
Giám đốc công ty: Quách Thiện Hiền
Địa chỉ: 199 ấp Khu 4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC VINH

Mã số thuế: 2200207742 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Vinh
Địa chỉ: Khóm Cà Lăng A Biển, Phường 2, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon