Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SUỐI CHIM

Mã số thuế: 5500637678 - Đại diện pháp luật: LƯU TUẤN KHANH
Địa chỉ: Bản Chim Thượng, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PAO CƯ SÁNG

Mã số thuế: 5500304051 - Đại diện pháp luật: Lê Lam Thanh
Giấy phép số: 24.03.0000178
Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 5500304615 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chung
Địa chỉ: Số nhà 197, tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

BAN PHÁT TRIỂN XÃ PẮC NGÀ

Mã số thuế: 5500508880 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH HỒNG ANH

Mã số thuế: 5500365784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Bắc yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LINH

Mã số thuế: 5500109011 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THỊNH

Mã số thuế: 5500349415 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thắng
Địa chỉ: Phiêng Bang 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500534305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500534337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PẮC NGÀ

Mã số thuế: 5500534182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ngà, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PẮC NGÀ

Mã số thuế: 5500534175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ngà, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PẮC NGÀ

Mã số thuế: 5500534168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ngà, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON XÃ XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500534288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HUA NHÀN 2

Mã số thuế: 5500534457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hua Nhàn, Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHIÊNG CÔN

Mã số thuế: 5500534496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phiêng Côn, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA XÃ PHIÊNG CÔN

Mã số thuế: 5500534471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phiêng Côn, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHIÊNG CÔN

Mã số thuế: 5500534489 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phiêng Côn, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500261129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Dũng
Giấy phép số: 68
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG TRUNG KÝ SƠN LA

Mã số thuế: 5500554661 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Ký
Địa chỉ: Bản ảng, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

BAN PHÁT TRIỂN XÃ XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500521190 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon