Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN XANH AN LÂM

Mã số thuế: 5500629564 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Phương
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, Bản Chim Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SUỐI LỪM

Mã số thuế: 5500629476 - Đại diện pháp luật: Lưu Tuấn Khanh
Địa chỉ: Bản Lừm Thượng, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHOA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500625129 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Toàn
Địa chỉ: Tiểu khu Phiêng Ban 2, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã số thuế: 5500168539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Bắc yên, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Mã số thuế: 5500195772 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số 597, Tổ 1, Phiêng Ban 3, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM SƠN LA

Mã số thuế: 5500193863 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 107, Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5500207869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thận
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 5500209305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Mã số thuế: 5500209312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG MAI PHƯƠNG DUY

Mã số thuế: 5500214094 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chức
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

DN TƯ NHÂN VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 5500263976 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Thắng
Địa chỉ: TK 1, Thị Trấn Bắc yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 289

Mã số thuế: 5500277513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Tám
Địa chỉ: Số nhà 99, Đường 99, Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HẠNH AN

Mã số thuế: 5500293610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Tiểu khu I, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG

Mã số thuế: 5500296072 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hiển
Địa chỉ: Phiêng Ban 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC SƠN LA

Mã số thuế: 5500264930 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Bình
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HÀ

Mã số thuế: 5500326270 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Kỳ
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 5500344819 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hải
Địa chỉ: Phiêng Ban II, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm
Administratoricon