Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TRÚC NAM SƠN

Mã số thuế: 5500646256 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ QUỲNH TRÚC
Địa chỉ: Số nhà 93, bản Văn Ban, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TMDV CHI ANH

Mã số thuế: 5500645189 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đệ
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PAO CƯ SÁNG

Mã số thuế: 5500304051 - Đại diện pháp luật: Lê Lam Thanh
Giấy phép số: 24.03.0000178
Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 5500304615 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chung
Địa chỉ: Số nhà 197, tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH HỒNG ANH

Mã số thuế: 5500365784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Bắc yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LINH

Mã số thuế: 5500109011 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THỊNH

Mã số thuế: 5500349415 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thắng
Địa chỉ: Phiêng Bang 1, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500261129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Dũng
Giấy phép số: 68
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHOA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500625129 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Toàn
Địa chỉ: Tiểu khu Phiêng Ban 2, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã số thuế: 5500168539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Bắc yên, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Mã số thuế: 5500195772 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số 597, Tổ 1, Phiêng Ban 3, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM SƠN LA

Mã số thuế: 5500193863 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 107, Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5500207869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thận
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 5500209305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Mã số thuế: 5500209312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG MAI PHƯƠNG DUY

Mã số thuế: 5500214094 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chức
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500209288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La, thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

DN TƯ NHÂN VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 5500263976 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Thắng
Địa chỉ: TK 1, Thị Trấn Bắc yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon