Doanh nghiệp tại Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ABG

Mã số thuế: 5500644788 - Đại diện pháp luật: Chu Nghĩa Hiệp
Địa chỉ: Bản Suối Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SUỐI CHIM

Mã số thuế: 5500637678 - Đại diện pháp luật: LƯU TUẤN KHANH
Địa chỉ: Bản Chim Thượng, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG CHIM VÀN

Mã số thuế: 5500633095 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Lượng
Địa chỉ: Bản Chim Hạ, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN XANH AN LÂM

Mã số thuế: 5500629564 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Phương
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, Bản Chim Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG KÔNG

Mã số thuế: 5500288113 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đài
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2, Bản Chim Thượng, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500383920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đài
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, Bản Chim Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG KÔNG

Mã số thuế: 5500488095 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2, Bản Chim Thượng, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XÍM VÀNG

Mã số thuế: 5500522814 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, Bản Chim Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH CHIM VÀN

Mã số thuế: 5500535122 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Khàn
Địa chỉ: Xã Chim Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CHIM VÀN

Mã số thuế: 5500535108 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiếm
Địa chỉ: Xã Chim Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHIM VÀN

Mã số thuế: 5500535115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Xã Chim Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HXAN

Mã số thuế: 5500560979 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Bản Suối Tù, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH NÀ PHÁN

Mã số thuế: 5500598115 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Chuân
Địa chỉ: Bản Nà Tiến, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon