Doanh nghiệp tại Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỎ NIKEL BẢN PHÚC

Mã số thuế: 5500163026 - Đại diện pháp luật: Stephen John Ennor
Địa chỉ: Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG KHOA HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500173384 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường khoa - Huyện Bắc Yên - Sơn La, xã Mường khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỎ NIKEL BẢN PHÚC

Mã số thuế: 5500309878 - Đại diện pháp luật: Stephen John Ennor
Địa chỉ: Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

MANCALA ASIA LIMITED

Mã số thuế: 5500486330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỏ Nikel Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5500509669 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Ngọc
Địa chỉ: Bản Chẹn, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 5500535041 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thân
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 5500535203 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nga
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 5500535210 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lan
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PA NÓ

Mã số thuế: 5500568671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Doản
Địa chỉ: Bản Pa Nó, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon