Doanh nghiệp tại Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ DU LỊCH BẮC SƠN

Mã số thuế: 5500647059 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Quang
Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500644851 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Im
Địa chỉ: Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PU NHI

Mã số thuế: 5500641385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Bản Pu Nhi, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ PHIÊNG BAN HUYỆN BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500173345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phiêng ban - Huyện Bắc Yên - Sơn La, Xã Phiêng ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIÊNG BAN I

Mã số thuế: 5500383141 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG THCS PHIÊNG BAN

Mã số thuế: 5500383818 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH THỊNH LONG

Mã số thuế: 5500408928 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Trịnh
Địa chỉ: Tk 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH SÙNG

Mã số thuế: 5500496642 - Đại diện pháp luật: Sồng A Chư
Địa chỉ: Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIÊNG BAN 2

Mã số thuế: 5500497808 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cao đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BỀN VỮNG MÙA A PÁO

Mã số thuế: 5500510336 - Đại diện pháp luật: Mùa A Páo
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban A, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP BẢO LÂM

Mã số thuế: 5500524346 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Cương
Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5500537641 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Vĩnh
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THANH BÌNH

Mã số thuế: 5500537659 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Bích
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - CHĂN NUÔI CBY16

Mã số thuế: 5500538003 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chính
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ĐA SƠN LA

Mã số thuế: 5500543187 - Đại diện pháp luật: Mai Khả Hiền
Địa chỉ: Bản Cao Đa, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500552618 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Im
Địa chỉ: Bản Cao Đa I, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ PHIÊNG BAN

Mã số thuế: 5500564797 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ GIẾT MỔ TẬP TRUNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 5500566089 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc
Địa chỉ: Bản Cao Đa 2, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 5500572734 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Bắc
Địa chỉ: bản Mòn, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon