Doanh nghiệp tại Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

BAN PHÁT TRIỂN XÃ TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500521289 - Đại diện pháp luật: Mùa A Chinh
Địa chỉ: Xã Tà Xùa, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ XÃ TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500534263 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Thế
Địa chỉ: Xã Tà Xùa, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500534256 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bắc
Địa chỉ: Xã Tà Xùa, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500534249 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Huê
Địa chỉ: Xã Tà Xùa, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THIÊN THỊNH

Mã số thuế: 5500543483 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn San
Địa chỉ: Trung tâm xã tà xùa, huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VIETCHARM

Mã số thuế: 5500564116 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Minh
Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500587508 - Đại diện pháp luật: Mùa A Hằng
Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ CHÈ TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500589946 - Đại diện pháp luật: Phạm Vụ Khánh
Địa chỉ: bản tà xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon