Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TH VÀ THCS CHIỀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 5500373577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa
Giám đốc công ty: Đào Hồng Quân
Giấy phép số: 2342/QĐ-UBND
Địa chỉ: Bản Mờn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 5500373249 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc
Địa chỉ: Bản Mờn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG LƯƠNG 2

Mã số thuế: 5500373256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã chiềng lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La, xã chiềng lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

TRƯỜNG TH VÀ THCS CHIỀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 5500373577;0 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Bản Mờn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG LƯƠNG 1

Mã số thuế: 5500374926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La, xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 5500374940 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đồng
Địa chỉ: Bản Chi, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG LƯƠNG 2

Mã số thuế: 5500374933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La, xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ PHIÊNG BAN

Mã số thuế: 5500480152 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sơn
Địa chỉ: Xã chiềng lương, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 5500547576 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sượt
Địa chỉ: Bản Lù, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5500547569 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tiện
Địa chỉ: Bản Lạn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5500566360 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Liến
Địa chỉ: Bản ý Lường, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5500567981 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Lèn
Địa chỉ: Bản Chi I, xã Chiềng Lương, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CÔNG TY TNHH KỲ SƠN LÂM

Mã số thuế: 5500568350 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Liên
Địa chỉ: Bản Lạn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ BẢN SÀNG

Mã số thuế: 5500569523 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thu
Địa chỉ: Bản Sàng, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ LAI LỢI

Mã số thuế: 5500570430 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Lai
Địa chỉ: Bản mờn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THUẬN HÒA

Mã số thuế: 5500571748 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Xiên
Địa chỉ: Bản Chi II, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 5500573449 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Ngọc
Địa chỉ: Bản Mờn, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO SAM

Mã số thuế: 5500574604 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sam
Địa chỉ: Bản chi, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHIÊNG BAN

Mã số thuế: 5500586021 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Cương
Địa chỉ: Bản Chi, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHI HAI

Mã số thuế: 5500598806 - Đại diện pháp luật: Cà Thị Lợi
Địa chỉ: bản Chi 2, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon