Doanh nghiệp tại Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ CHUNG TIỂN

Mã số thuế: 5500559010 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Tiển
Giấy phép số: 24.07.07.000098
Địa chỉ: Bản Bó Luông, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TH VÀ THCS MƯỜNG CHANH

Mã số thuế: 5500374813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Bản Đông Mai, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MƯỜNG CHANH

Mã số thuế: 5500549968 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Bản Pom Sản, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NONG TEN

Mã số thuế: 5500551156 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Phủ
Địa chỉ: Bản Nong Ten, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ LỌNG NẶM

Mã số thuế: 5500551149 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dong
Địa chỉ: Bản Lọng Nặm, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ CHUNG TIỂN

Mã số thuế: 55005590io - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Tiển
Địa chỉ: Bản Bó Luông, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HẢI THIN

Mã số thuế: 5500565938 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thin
Địa chỉ: Bản Chằm, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ TIẾNG HỒNG

Mã số thuế: 5500573015 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Tiếng
Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HỢP TÁC XÃ BẢN HỊA

Mã số thuế: 5500573174 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kim
Địa chỉ: Bản Hịa, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VIỆT

Mã số thuế: 5500581168 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Trường
Địa chỉ: Bản Lọng Trạng, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon