Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH CHÈ LẠI ĐỊNH

Mã số thuế: 5500619189 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Ðịnh
Địa chỉ: Tiểu Khu 19/5, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ CHIỀNG VE - MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500156117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG SƠN

Mã số thuế: 5500173578 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ CHIỀNG SƠN HUYỆN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500198029 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hiền
Địa chỉ: xã Chiềng Sơn, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH THÁI PHƯƠNG CHIỀNG SƠN

Mã số thuế: 5500264722 - Đại diện pháp luật: Dư Hồng Thái
Địa chỉ: Số nhà 88 tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG HÁN

Mã số thuế: 5500277746 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LINH YẾN

Mã số thuế: 5500418683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN HẰNG NGUYÊN NHƯ

Mã số thuế: 5500424694 - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Nguyên
Địa chỉ: Tiểu khu 3/2, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI SẬP

Mã số thuế: 5500455212 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểukhu 3/2 xã Chiềng Sơn, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON PHONG LAN

Mã số thuế: 5500461181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 4 xã Chiềng Sơn, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG VE

Mã số thuế: 5500461576 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG SƠN

Mã số thuế: 5500477600 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG NỀN

Mã số thuế: 5500526512 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500537232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HẢI SƠN LA

Mã số thuế: 5500540203 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUYÊN SƠN SƠN LA

Mã số thuế: 5500546188 - Đại diện pháp luật: Ngần Thị Duyên
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THÀNH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500546639 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Quảng
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5500552424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: TK 7, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO NGỌC MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500555383 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quyết
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG BAN

Mã số thuế: 5500557990 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chao
Địa chỉ: NHà VăN HóA BảN LắC PHươNG, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon