Doanh nghiệp tại Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500646168 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Dưỡng
Địa chỉ: Bản Nà Lùn, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HÀ ĐỖ

Mã số thuế: 5500641434 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Hà
Địa chỉ: Số 33, Bản Bãi Sậy, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500639731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hạnh
Địa chỉ: Bản Bãi Sậy, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO AN PHONG MC

Mã số thuế: 5500637036 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Linh
Địa chỉ: Bản Nà Bó, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BÁCH MỘC

Mã số thuế: 5500631556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thạch
Địa chỉ: Bản Nà Bó 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG SANG HUYỆN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500173874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã mường sang, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MƯỜNG SANG

Mã số thuế: 5500260051 - Đại diện pháp luật: Kim Văn Đề
Địa chỉ: Bản Nà Lùn, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHA LUÔNG

Mã số thuế: 5500304005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: Bản Là Bó, Mường Sang, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH HÙNG NHÀN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500411399 - Đại diện pháp luật: Mai Khánh Hùng
Địa chỉ: Bản Là Ngà 2, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SANG

Mã số thuế: 5500461093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sang, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG SANG

Mã số thuế: 5500461054 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sang, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG SANG

Mã số thuế: 5500461128 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sang, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MƯỜNG SANG

Mã số thuế: 5500464231 - Đại diện pháp luật: Kim Văn Đề
Địa chỉ: Bản Nà Lùn, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VIẾT AN

Mã số thuế: 5500507358 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Xuyền
Địa chỉ: Bản Là Ngà 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI HƯỜNG MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500526826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HTX NẤM THẢO NGUYÊN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500531093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THÀNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500537948 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh
Địa chỉ: Bản Nà Bó, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN PHÁT MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500540316 - Đại diện pháp luật: Khuất Tiến Du
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH

Mã số thuế: 5500540838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tý
Địa chỉ: BảN Nà Bó II, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN AN TÂM MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500543042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: BảN AN THáI, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon