Doanh nghiệp tại Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN HD MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500644033 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Đức
Địa chỉ: Tiểu khu 34, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ TÂN LẬP HUYỆN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500173842 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tân lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH CHÈ MỘC SƯƠNG

Mã số thuế: 5500259419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Sương
Địa chỉ: Tiểu khu 34, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CHÈ TÂN LẬP MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500281887 - Đại diện pháp luật: Lương Mạnh Trung
Địa chỉ: Bản Hoa, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ TÂN LẬP MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500282231 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy
Địa chỉ: Bản dọi, Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500342064 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 12, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế: 5500370551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đức
Địa chỉ: Tiểu khu 12, xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500458372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 12 xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500458358 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 12 xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500458326 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ TÂN

Mã số thuế: 5500477618 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Mạnh
Địa chỉ: Nà Tân, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS NÀ TÂN

Mã số thuế: 5500478266 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: TK 9, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG HẢI TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500540186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tiểu khu 34, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THẠCH MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500545748 - Đại diện pháp luật: Cứ A Chư
Địa chỉ: Bản Phiêng Cành, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG XANH

Mã số thuế: 5500578091 - Đại diện pháp luật: Tô Đức Sơn
Địa chỉ: TK 12, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ CAO SƠN MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500578729 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Ổn
Địa chỉ: Tiểu khu 34, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XẪ HOA QUẢ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500578849 - Đại diện pháp luật: Cao Phương Thảo
Địa chỉ: TK 9, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NÀ TÂN

Mã số thuế: 5500578863 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Linh
Địa chỉ: TK 9, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TÂN LẬP

Mã số thuế: 5500579070 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Du
Địa chỉ: TK 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN MỘC VÂN

Mã số thuế: 5500581898 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: TK 12, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon