Doanh nghiệp tại Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC LINH ANH

Mã số thuế: 5500646986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thù Y Linh
Địa chỉ: Đường 106, tiểu khu 5, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VĂN

Mã số thuế: 5500646390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn
Địa chỉ: Số 63, tiểu khu 5, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV TÙNG HỒNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500641427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 529, Tiểu khu 4, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500638329 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Doanh
Địa chỉ: Số nhà 28, Tiểu khu 5, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500635977 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG THỰC
Địa chỉ: Bản Tôm, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CP GANG THÉP SƠN LA

Mã số thuế: 5500410797 - Đại diện pháp luật: Dương Doãn Lục
Giám đốc công ty: Đoàn Quang Thải
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Mường La, Bản Rạng - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN TÂM

Mã số thuế: 5500379787 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tâm
Địa chỉ: Số nhà 295, Tiểu khu 4 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG TRANG

Mã số thuế: 5500363875 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn ít ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN H&T SUCCESS

Mã số thuế: 5500495864 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương
Địa chỉ: Số 291, Tiểu khu 4 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TRẦN CHÍ NGUYỄN

Mã số thuế: 5500495991 - Đại diện pháp luật: Trần Công Lương
Địa chỉ: Số nhà 80, Xóm 3 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500513263 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Ban
Giấy phép số: 08/TP-ĐKHĐSLA
Địa chỉ: Số 212, tiểu khu 3 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH SINH THÀNH

Mã số thuế: 5500392185 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sinh
Địa chỉ: Số nhà 44, Tiểu khu 5 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOANH ANH

Mã số thuế: 5500349341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Doanh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIÊN SƠN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500537017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Giám đốc công ty: Dương Ngô Luận
Địa chỉ: Trường tiểu học Sông Đà, Bản Nà Tòng - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG SEN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500441019 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: Số nhà 76, Đường Tô Hiệu - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5500261150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TIểu khu 3, huyện Lỵ Mường La, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HƯƠNG MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500546861 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Số nhà 264, Đường Nguyễn Chí Thanh - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500257588 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Bình
Giấy phép số: 67/QĐ-TC-BC
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn ít Ong - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUÀNG DIÊN BAN

Mã số thuế: 5500547544 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Ban
Giấy phép số: 07/TP-ĐKHĐ
Địa chỉ: Số nhà 212, Tiểu khu 3 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH HT MẠNH TÂM

Mã số thuế: 5500575100 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thu Huyền
Địa chỉ: Số nhà 291, Tiểu khu 4 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon