Advertisement

Doanh nghiệp tại Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÂM CẢNH

Mã số thuế: 5500501155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cảnh
Địa chỉ: Số nhà 445, Tiểu khu II - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THƯỜNG MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500538878 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thường
Địa chỉ: Số 69, Tiểu khu 5 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI QUÂN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500544078 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Quân
Địa chỉ: Số nhà 177, Tiểu khu 2 - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN MINH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500550988 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hữu
Địa chỉ: Khu Tập thể Trường Sơn, Nhà máy thủy điện Sơn La - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ CHỢ PHIÊN VÙNG CAO

Mã số thuế: 5500595280 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Minh Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu 5, - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 5500599461 - Đại diện pháp luật: Quàng Đức Tuấn
Địa chỉ: Bản Nà Lốc, - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HOẠT

Mã số thuế: 5500600653 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hoạt
Địa chỉ: Số nhà 77 Tiểu khu 5, - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH GAS THIÊN ANH

Mã số thuế: 5500605813 - Đại diện pháp luật: Kim Việt Dũng
Địa chỉ: số nhà 195, đường Tô Hiệu, tiểu khu 4, - Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN ETT

Mã số thuế: 5500626309 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BỈNH TUẤN
Địa chỉ: Số nhà 337, Tiểu khu 2, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ PHÍA BẮC - MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500628313 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Trào
Địa chỉ: Số 2 Tô Hiệu, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG CHÙM HUYỆN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500168881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường chùm, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CHÙM B

Mã số thuế: 5500399430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CỬU TRUNG

Mã số thuế: 5500450246 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Trung
Địa chỉ: Bản Cuông, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG THCS MƯỜNG CHÙM

Mã số thuế: 5500478234 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chùm, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CHÙM A

Mã số thuế: 5500479076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nong, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG CHÙM

Mã số thuế: 5500486059 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Oanh
Địa chỉ: Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN DANH DỰ MƯỜNG CHÙM

Mã số thuế: 5500528291 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dự
Địa chỉ: Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 5500543652 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

HTX NGÀN NÔNG

Mã số thuế: 5500550240 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Ngàn
Địa chỉ: Mường Chùm, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CHÙM

Mã số thuế: 5500571956 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Nong I, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon