Doanh nghiệp tại Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ HUA TRAI

Mã số thuế: 5500408068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN HUA TRAI

Mã số thuế: 5500483604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Bản Lè, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG THCS HUA TRAI

Mã số thuế: 5500520870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiên
Địa chỉ: Hua Trai, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN HUA TRAI

Mã số thuế: 5500538525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Bản Lè, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HUA TRAI

Mã số thuế: 5500540193 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tiếp
Địa chỉ: Nà Lời, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP THIÊN

Mã số thuế: 5500546910 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Thiên
Địa chỉ: Bản Nà Lời, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA TRAI

Mã số thuế: 5500549534 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Định
Địa chỉ: Hua Trai, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5500564571 - Đại diện pháp luật: Phan Đăng Sơn
Địa chỉ: Bản Phiêng Phé, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XOAN CHIỀU

Mã số thuế: 5500576591 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xoan
Địa chỉ: Bản Phiêng Phé, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TH - THCS HUA TRAI

Mã số thuế: 5500596189 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lê Nam
Địa chỉ: Hua Trai, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon