Doanh nghiệp tại Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500635977 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG THỰC
Địa chỉ: Bản Tôm, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500155579 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trong (Quyền Giám Đ
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG BÚ HUYỆN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500168874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV HỮU HẢO TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500264507 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hảo
Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG PTTH MƯỜNG BÚ

Mã số thuế: 5500373182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường Bú - Huyện Mường La - Sơn La, xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG THCS MƯỜNG BÚ

Mã số thuế: 5500399448 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HTX DỊCH VỤ DU LỊCH HANG THẲM BÓ

Mã số thuế: 5500399575 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Búng Diễn, Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MINH EDULIGHT

Mã số thuế: 5701653528 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tấn
Địa chỉ: Bản Nang Phai, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG BÚ B

Mã số thuế: 5500478756 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG BÚ B

Mã số thuế: 5500478770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG BÚ A

Mã số thuế: 5500478763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Búng Diến, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỖ

Mã số thuế: 5500507164 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hữu
Địa chỉ: Bản Giàn, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN TIẾN SƠN LA

Mã số thuế: 5500513915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YÊN Ý

Mã số thuế: 5500514080 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hạnh
Địa chỉ: Bản Giàn, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5500535757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hướng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500552463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mạnh
Địa chỉ: Tiểu Khu I, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH QUANG PHÓNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500552939 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phóng
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG DƯƠNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500554615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500556891 - Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Kế
Địa chỉ: Đường 279D, Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV DUY TƯỞNG

Mã số thuế: 5500564204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon