Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG PTDTBT-THCS NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500479069 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Đông Suông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHIẾN B

Mã số thuế: 5500479206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 5500521634 - Đại diện pháp luật: Quàng Thị Doan
Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5500533340 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Xiên
Địa chỉ: Bản Đông Xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

HTX PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500542419 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Tiến Dũng
Địa chỉ: Đông xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHIẾN A

Mã số thuế: 5500549132 - Đại diện pháp luật: Đèo Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Bản Lướt, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500560383 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Lôn
Địa chỉ: Bản Đông Xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500562366 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tưởng
Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500571628 - Đại diện pháp luật: Đèo Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Bản Đông xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500573872 - Đại diện pháp luật: Quàng Thị Doan
Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon