Doanh nghiệp tại Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ TẠ BÚ HUYỆN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500168899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM BÚ

Mã số thuế: 5500383688 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Sơn
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ PHÁT TRIỂN ĐÀM NGA

Mã số thuế: 5500468807 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đàm
Địa chỉ: Bản két, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM BÚ

Mã số thuế: 5500521867 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠ BÚ

Mã số thuế: 5500533816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TẠ BÚ

Mã số thuế: 5500533823 - Đại diện pháp luật: Cà Thị Hiên
Địa chỉ: Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠ BÚ

Mã số thuế: 5500533830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ LIÊN SƠN TẠ BÚ

Mã số thuế: 5500583479 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Thuận
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠ BÚ

Mã số thuế: 5500594569 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lợi
Địa chỉ: Bản Tạ Búng, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 559

Mã số thuế: 5500612602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Số 559 đầu cầu Bản Két, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon