Advertisement

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT GREEN

Mã số thuế: 5500633472 - Đại diện pháp luật: Vì Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số nhà 41, tiểu khu 4, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỲ DUYÊN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500633218 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Mạnh
Địa chỉ: bản Puôi 2, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NUÔI, TRỒNG, CHẾ BIẾN CÔNG NGHỆ CAO MHI

Mã số thuế: 5500633183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiến
Địa chỉ: Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐỨC DƯƠNG PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500627246 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH BIÊN HẰNG

Mã số thuế: 5500631299 - Đại diện pháp luật: Chu Duy Biên
Địa chỉ: Bản Ngã Ba, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÂN PHÚC

Mã số thuế: 5500632969 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông
Địa chỉ: Bản Tân Ba, Xâ Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG MINH DŨNG

Mã số thuế: 5500632817 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH CDTM

Mã số thuế: 5500632380 - Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Đông
Địa chỉ: Bản Phố, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THỤC QUYÊN

Mã số thuế: 5500627084 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Đông
Địa chỉ: Số 51, Tiểu Khu 6, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ANH KIỆT

Mã số thuế: 5500625425 - Đại diện pháp luật: Phan Tùng Khải
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Trọng Tình, bản Puôi, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ANH HÂN SOLAR

Mã số thuế: 5500623467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Địa chỉ: Bản Tân Ba, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU ĐỨC PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500622174 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thủy
Địa chỉ: Bản Tân 3, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HUY TƯỜNG - SƠN LA

Mã số thuế: 5500622142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Liệu
Địa chỉ: Bản Tân Lương I, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500619414 - Đại diện pháp luật: Ðặng Việt Cường
Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

BÙI PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 5500147835 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Loan
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500155191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghiêm
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198526 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Minh
Địa chỉ: Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Sơn La, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

NHÀ KHÁCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500195518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

TT KHẢO NGHIỆM CHUYỂN GIAO KT GIỐNG CÂY TRỒNG CON NUÔI PY

Mã số thuế: 5500203180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La, Thị trấn phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon