Doanh nghiệp tại Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THỤC QUYÊN

Mã số thuế: 5500627084 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Đông
Địa chỉ: Số 51, Tiểu Khu 6, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ANH KIỆT

Mã số thuế: 5500625425 - Đại diện pháp luật: Phan Tùng Khải
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Trọng Tình, bản Puôi, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ANH HÂN SOLAR

Mã số thuế: 5500623467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Địa chỉ: Bản Tân Ba, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIẾU ĐỨC PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500622174 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thủy
Địa chỉ: Bản Tân 3, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HUY TƯỜNG - SƠN LA

Mã số thuế: 5500622142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Liệu
Địa chỉ: Bản Tân Lương I, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500619414 - Đại diện pháp luật: Ðặng Việt Cường
Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

BÙI PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 5500147835 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Loan
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500155191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghiêm
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198526 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Minh
Địa chỉ: Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Sơn La, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

NHÀ KHÁCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500195518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

TT KHẢO NGHIỆM CHUYỂN GIAO KT GIỐNG CÂY TRỒNG CON NUÔI PY

Mã số thuế: 5500203180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La, Thị trấn phù yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500168835 - Đại diện pháp luật: Đào Quý Vinh
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG TIẾN

Mã số thuế: 5500206375 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Luyến
Địa chỉ: Số nhà 97, trục quốc lộ 37, khối 11, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH TÂY SƠN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500212918 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Sơn
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY CP QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG II SƠN LA

Mã số thuế: 5500213559 - Đại diện pháp luật: Đặng Lý Thanh
Địa chỉ: Khối 16, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA

Mã số thuế: 5500215362 - Đại diện pháp luật: Bạc Thị Phiêng
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH XUYÊN TƯƠI

Mã số thuế: 5500249266 - Đại diện pháp luật: Cầm Ngọc Xuyên
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500271529 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khang
Địa chỉ: Số 104, khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH LINH TRANG

Mã số thuế: 5500278588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chất
Địa chỉ: Số 64, khối 15, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm
Administratoricon