Doanh nghiệp tại Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MINH KHANG QUÂN

Mã số thuế: 5500646489 - Đại diện pháp luật: Phan Đức Minh
Địa chỉ: Số nhà 58, Khối 16, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH HƯỜNG TRƯỜNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500645319 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HMT 26

Mã số thuế: 5500642170 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV ATK PHÙ HOA

Mã số thuế: 5500637558 - Đại diện pháp luật: HOÀNG LAN ANH
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH YẾN DUNG

Mã số thuế: 5500365745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Yến
Địa chỉ: Số 15, khối 13, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THIÊN TÂN

Mã số thuế: 5500377500 - Đại diện pháp luật: Kiều Minh Tân
Địa chỉ: Số 62, khối 4, thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NGỌC THẾ

Mã số thuế: 5500355070 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thế
Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HƯNG LONG

Mã số thuế: 5500371717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HƯNG TUYÊN

Mã số thuế: 5500350347 - Đại diện pháp luật: Phùng Thái Hưng
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Phù yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500552311 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DN689

Mã số thuế: 5500630908 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Cảnh
Địa chỉ: Đường Mường Tấc, Tiểu khu 3, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT GREEN

Mã số thuế: 5500633472 - Đại diện pháp luật: Vì Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số nhà 41, tiểu khu 4, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐỨC DƯƠNG PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500627246 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG MINH DŨNG

Mã số thuế: 5500632817 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THỤC QUYÊN

Mã số thuế: 5500627084 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Đông
Địa chỉ: Số 51, Tiểu Khu 6, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500619414 - Đại diện pháp luật: Ðặng Việt Cường
Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

BÙI PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 5500147835 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Loan
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500155191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghiêm
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198526 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Minh
Địa chỉ: Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Sơn La, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500198741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon