Doanh nghiệp tại Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500646182 - Đại diện pháp luật: Bùi Kim Long; Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Bản Tân Ban, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ HUY THƯỢNG HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500167528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huy Thượng - Huyện Phù Yên - Sơn La, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500354528 - Đại diện pháp luật: Lò Xuân Dừa
Địa chỉ: Huy Thượng, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN SƠN LA

Mã số thuế: 5500512943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Địa chỉ: Bản Chài 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG THCS HUY THƯỢNG

Mã số thuế: 5500514651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản úm, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUY THƯỢNG

Mã số thuế: 5500516176 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản úm 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500537419 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thắng
Địa chỉ: Bản úm 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HUY THƯỢNG

Mã số thuế: 5500544568 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huy Thượng, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HIỂN VINH PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500558916 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Định
Địa chỉ: Bản Kíu, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ĐIỆP

Mã số thuế: 5500560658 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Điệp
Địa chỉ: Bản Ban, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ĐIỆP

Mã số thuế: 5500565085 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Điệp
Địa chỉ: Bản Ban 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS HUY THƯỢNG

Mã số thuế: 5500573431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thư
Địa chỉ: Bản úm 1, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH SUỐI NGUỒN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500586208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa Hường
Địa chỉ: Bản Kíu, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon