Doanh nghiệp tại Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ QUANG HUY HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500167574 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang huy - Huyện Phù Yên - Sơn La, Xã Quang huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH HẢI HÙNG

Mã số thuế: 5500364526 - Đại diện pháp luật: Sòi Ngọc Hiền
Địa chỉ: Bản Mo 1, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

UNT XÃ QUANG HUY

Mã số thuế: 5500469286 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Huy huyện Phù Yên, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY

Mã số thuế: 5500521909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mo 2, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẢO AN

Mã số thuế: 5500528012 - Đại diện pháp luật: Lường Ngọc Ánh
Địa chỉ: Bản Mo 1, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HUY

Mã số thuế: 5500533478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quang Huy, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HUY 2

Mã số thuế: 5500538268 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Suối ó, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HUY 2

Mã số thuế: 5500538250 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Suối ó, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HUY

Mã số thuế: 5500538243 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Suối Gióng, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV ĐOÀN NGHIỆP

Mã số thuế: 5500540235 - Đại diện pháp luật: Sầm Minh Đoàn
Địa chỉ: Bản Mo 1, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH CHÂU

Mã số thuế: 5500540683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Địa chỉ: Bản Mo Nghè 3, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HUY

Mã số thuế: 5500549012 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Khuyên
Địa chỉ: Bản Mo 4, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 5500549414 - Đại diện pháp luật: Cầm Hồng Llowij
Địa chỉ: Bản Mo, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH GIA BẢO QUANG HUY

Mã số thuế: 5500557694 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Long
Địa chỉ: Bản Mo 2, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP QUANG HUY

Mã số thuế: 5500567646 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Trang
Địa chỉ: Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MƯỜNG TẤC

Mã số thuế: 5500579786 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Dung
Địa chỉ: Bản Mo 3, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HUY

Mã số thuế: 5500579715 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Bản Mo 2, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HUY

Mã số thuế: 5500587360 - Đại diện pháp luật: Cầm Thị Ngân
Địa chỉ: Bản Bó Hốc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon