Doanh nghiệp tại Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG THCS TƯỜNG THƯỢNG

Mã số thuế: 5500516169 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Khoa 1, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TƯỜNG THƯỢNG 1

Mã số thuế: 5500533446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG THƯỢNG

Mã số thuế: 5500533453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MY

Mã số thuế: 5500533728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Cha, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC THCS TƯỜNG THƯỢNG II

Mã số thuế: 5500533742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Cha, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV LÊ KHÁNH PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500551251 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Diễm
Địa chỉ: Bản Khoa 2, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TƯỜNG THƯỢNG

Mã số thuế: 5500579747 - Đại diện pháp luật: Dương Bích Thủy
Địa chỉ: Bản Khoa 1, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TƯỜNG THƯỢNG 1

Mã số thuế: 5500579779 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thư
Địa chỉ: Ban Khoa 1, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500594985 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hương
Địa chỉ: Bản Cải, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon