Doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500156607 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng khoang - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, Xã Chiềng khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG BUN

Mã số thuế: 5500293931 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Bun
Địa chỉ: Bản Hua mường, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500476822 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng khoang, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500477128 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Khoang, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500477664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Khoang, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500478611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Khoang, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢN KHOANG

Mã số thuế: 5500508111 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trung Sơn
Địa chỉ: Bản Hua mường, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX THỦY SẢN CHIỀNG KHOANG

Mã số thuế: 5500542095 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Hưng
Địa chỉ: Bản Hán B, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN HE

Mã số thuế: 5500547174 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Hải
Địa chỉ: Bản he, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ LIỆP MUỘI

Mã số thuế: 5500156692 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liệp muội - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, Xã Liệp muội, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ NẶM ÉT

Mã số thuế: 5500156766 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nặm ét - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, Xã Nặm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON NẶM ÉT

Mã số thuế: 5500477142 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nặm ét, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẶM ÉT

Mã số thuế: 5500477209 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nặm ét, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NẶM ÉT

Mã số thuế: 5500477287 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nặm ét, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN LIỆP MUỘI

Mã số thuế: 5500546156 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thanh
Địa chỉ: Nà Hừa, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HUỔI PAO

Mã số thuế: 5500556612 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Chỉnh
Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500156653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường sại - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, Xã Mường sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦN NON MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500476653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500477135 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Mã số thuế: 5500477199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Xem thêm
Administratoricon