Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG BẰNG

Mã số thuế: 5500156727 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG BẰNG

Mã số thuế: 5500476727 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CHiềng Bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 5500476766 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Anh
Địa chỉ: Phieng lanh, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN

Mã số thuế: 5500477110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG THCS CHIỀNG BẰNG

Mã số thuế: 5500477583 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ XUÂN HẢI

Mã số thuế: 5500482907 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Hải
Địa chỉ: Bản Huổi Cuổi - Chiềng Bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX NÔNG- LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN - HOA BAN

Mã số thuế: 5500544159 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Ban
Địa chỉ: Co Trặm, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN BUNG

Mã số thuế: 5500544166 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Chaư
Địa chỉ: Bản Bung, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN POM SINH

Mã số thuế: 5500544328 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Đi
Địa chỉ: Pom Sinh, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN XE

Mã số thuế: 5500544381 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoạn
Địa chỉ: Bản Xe, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN ÉN

Mã số thuế: 5500544649 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Xôm
Địa chỉ: Bản én, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN CO HẢ

Mã số thuế: 5500544631 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Đoan
Địa chỉ: Co Hả, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN AN BÌNH

Mã số thuế: 5500544670 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Bình
Địa chỉ: Huổi Púa, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN BỈA

Mã số thuế: 5500544688 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hôm
Địa chỉ: Bản Bỉa, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BÓ BAN

Mã số thuế: 5500544656 - Đại diện pháp luật: Là Văn Khặn
Địa chỉ: Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN PÚ HAY

Mã số thuế: 5500544663 - Đại diện pháp luật: Là Văn Hòa
Địa chỉ: Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN HẬU

Mã số thuế: 5500544712 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Tụt
Địa chỉ: Bản Hậu, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN SÁNG TIẾN

Mã số thuế: 5500545988 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sáng
Địa chỉ: Bản Púa, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN XUÂN PHÚC 689

Mã số thuế: 5500547128 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguyện
Địa chỉ: Bản Chạ, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX THỦY SẢN NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 5500548185 - Đại diện pháp luật: Là Văn Phương
Địa chỉ: Huổi Cuổi, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon