Doanh nghiệp tại Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5500274664 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Giấy phép số: 006
Địa chỉ: Xóm 7, xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Mã số thuế: 5500383085 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500476854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500476910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500477061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500477216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500519219 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500522807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã mường chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500541528 - Đại diện pháp luật: Điêu Văn Chương
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG MƯỜNG CHIÊN

Mã số thuế: 5500589417 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chung
Địa chỉ: Bản Bon, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon