Doanh nghiệp tại Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500156653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường sại - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La, Xã Mường sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦN NON MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500476653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500477135 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Mã số thuế: 5500477199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500477181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH MINH

Mã số thuế: 5500477262 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500477255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Sại, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BẢN ÍT B

Mã số thuế: 5500545811 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản ít B, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX THỦY SẢN NGỌC HÙNG

Mã số thuế: 5500549446 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Loán
Địa chỉ: Bản ít B, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX CHĂN NUÔI TỔNG HỢP MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500551741 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Phát
Địa chỉ: Bản ít A, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

HTX THỦY SẢN BẢN COI A

Mã số thuế: 5500551734 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hênh
Địa chỉ: Bản Coi A, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CÔNG TY TNHH XUÂN BÁCH MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500590109 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Bách
Địa chỉ: Bản Búa Bon, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon