Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH THUỲ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500637572 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HƯƠNG THUỲ
Địa chỉ: Bản Nhạp, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT CHẤT LƯỢNG CAO SÔNG MÃ

Mã số thuế: 5500632990 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Bản Trưng Dung, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CANG

Mã số thuế: 5500373859 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chiềng Cang - Huyện Sông Mã - Sơn La, xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÓ TRE

Mã số thuế: 5500384089 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nà Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN THÊM

Mã số thuế: 5500505583 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Loan
Địa chỉ: Bản Lấu Mường, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HONG NGAY

Mã số thuế: 5500508344 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hà
Địa chỉ: Bản Hong Ngay, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT HẢI HÙNG

Mã số thuế: 5500510632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN LÂM SÔNG MÃ

Mã số thuế: 5500525607 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Phong
Địa chỉ: Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC 19/5 XÃ CHIỀNG CANG

Mã số thuế: 5500549397 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Nhàn
Địa chỉ: Bản Củ, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ CHIỀNG XÔM

Mã số thuế: 5500568061 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Tỉnh
Địa chỉ: Chiềng Xôm, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ DIÊN VIỆT CÓ TRE

Mã số thuế: 5500568953 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Diên
Địa chỉ: Bản Có Tre, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUỔI TAO

Mã số thuế: 5500583824 - Đại diện pháp luật: Thào Ka Dênh
Địa chỉ: Bản Huổi Tao, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẢN NHẠP

Mã số thuế: 5500586462 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Hối
Địa chỉ: Bản Nhạp, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 5500599126 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Bương
Địa chỉ: Bản Có, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐIỂM MƯỜI

Mã số thuế: 5500601262 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Khánh
Địa chỉ: Bản Cang, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon