Doanh nghiệp tại Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CÔNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500523800 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Lợi
Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG MÃ

Mã số thuế: 5500532308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

CÔNG TY TNHH PÓ MINH

Mã số thuế: 5500542169 - Đại diện pháp luật: Giàng A Pó
Địa chỉ: Bản Hợp Tiến, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM CÔNG XÃ HUỔI MỘT

Mã số thuế: 5500549245 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Ngọc
Địa chỉ: Bản Khua Họ, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CO KIỂNG

Mã số thuế: 5500557285 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Tâm
Địa chỉ: Co Kiểng, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5500558553 - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Kiên
Địa chỉ: Bản Nà Hạ, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CÔNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500558842 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Dũng
Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 5500576640 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Tiến
Địa chỉ: Bản Lọng Mòn, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NẬM PÙ A

Mã số thuế: 5500578253 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hặc
Địa chỉ: Bản Nậm Pù A, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

CÔNG TY TNHH THANH LINH SÔNG MÃ

Mã số thuế: 5500586790 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Bản Nà Hạ, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5500587226 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thanh
Địa chỉ: Bản Nà Hạ, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon