Doanh nghiệp tại Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG CHINH

Mã số thuế: 5500645238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Vân Khánh
Địa chỉ: Bản Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MẠNH QUÂN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500639957 - Đại diện pháp luật: Ngô Bá Quân
Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TRANG QUANG

Mã số thuế: 5500326295 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Địa chỉ: Bản Nà Lốc, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢO HUẾ

Mã số thuế: 5500504445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huế
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500379956 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500379970 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500380207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SỐP VIỆT

Mã số thuế: 5500472377 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Yến
Địa chỉ: Trung tâm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TÂN THANH

Mã số thuế: 5500386336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Khu Nà Phe, Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BEVINA

Mã số thuế: 5500479125 - Đại diện pháp luật: Lê Mậu Thành
Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500376923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377042 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

THANH TRA HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377003 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

PHÒNG NN VÀ PTNT HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377099 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XH HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377123 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Phe, bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377204 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500377229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV HẢI THỌ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500395267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thọ
Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500333133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon