Doanh nghiệp tại Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500157368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Bản Sốp Nậm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

HTX CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG HUYỀN NHIỆM

Mã số thuế: 5500280812 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nhiệm
Giấy phép số: 24K0700005
Địa chỉ: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ AN HẢI

Mã số thuế: 5500538317 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn An
Giấy phép số: 24K8000719
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRẠM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500568777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP TÚ MỸ

Mã số thuế: 5500569033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ
Địa chỉ: Bản Nà Lốc, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500546967 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ HÙNG BẢY

Mã số thuế: 5500547505 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bảy
Giấy phép số: 24K0700036
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG NHUNG HÒA

Mã số thuế: 5500426959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyện
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500574611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG ĐỎ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500574629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM PHƯỢNG

Mã số thuế: 5500423549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phượng
Giấy phép số: 24K0700016
Địa chỉ: Bản Lả Mường, xã Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG THUÝ

Mã số thuế: 5500552689 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bình
Giấy phép số: 24K8000912
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500577524 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500577588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500577595 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500577570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ NỤ CHUA

Mã số thuế: 5500554647 - Đại diện pháp luật: Giàng A Gâu
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV THẾ HIỂN SƠN LA

Mã số thuế: 5500554742 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Hoan
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH CÁ GỖ SC

Mã số thuế: 5500582482 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TVTK ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TRẦN NGUYÊN

Mã số thuế: 5500630626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Bản Nà Lốc, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Xem thêm
Administratoricon