Doanh nghiệp tại Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUYÊN THẾ

Mã số thuế: 5500627038 - Đại diện pháp luật: LÒ VĂN INH
Địa chỉ: Bản Ngà Phát, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN XUÂN

Mã số thuế: 5500627239 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Lứa Hang, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀN NHÂN

Mã số thuế: 5500625376 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc
Địa chỉ: Bản Hưng Nhân, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5500622939 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hiền (Trương Thị Bích Hiền)
Địa chỉ: Bản Sen To, Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐIỆN XANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500620804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Số nhà 02, Phố Nong Luông, Tiểu Khu 7, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THUẬN QUỲNH

Mã số thuế: 5500154938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thịnh
Địa chỉ: Tiểu khu 15, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 5500155459 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Cảnh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HOÀNG THỊ THE

Mã số thuế: 5500116650 - Đại diện pháp luật: Hờng Thị The
Địa chỉ: Chợ Thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5500157216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

PHÒNG GIAO THÔNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG

Mã số thuế: 5500157311 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG NHẤT NAM

Mã số thuế: 5500205533 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhất
Địa chỉ: Số nhà 26, tổ 13, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐOÀN NGHỆ

Mã số thuế: 5500264521 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Nghệ
Địa chỉ: Số 22, tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HTX CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI SƠN

Mã số thuế: 5500277506 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 16, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH THỂ THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5500281728 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thể
Địa chỉ: Số nhà 61 Tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG MINH ANH

Mã số thuế: 5500276573 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Phong
Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN SƠN LA

Mã số thuế: 5500343205 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Du
Địa chỉ: Tiểu khu 20, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH QUANG HẢO

Mã số thuế: 5500350322 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 12, tiểu khu 20, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TUÂN ANH

Mã số thuế: 5500365262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuân
Địa chỉ: Số nhà 51, Đường Tây Bắc, tiểu khu 19, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN CÔNG MINH

Mã số thuế: 5500368249 - Đại diện pháp luật: Trịnh Bình Minh
Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HTX TRỒNG RỪNG KINH TẾ DU LỊCH SINH THÁI HUỔI LIỆP

Mã số thuế: 5500396398 - Đại diện pháp luật: Lường Xuân Quỳnh
Địa chỉ: TK 19 thị trấn Thuận Châu, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Xem thêm
Administratoricon