Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500364614 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 21, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

ĐỖ THẾ THUẦN

Mã số thuế: 5500535901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THÀNH SƠN

Mã số thuế: 5500264514 - Đại diện pháp luật: Vì Quyền Thảo
Giấy phép số: 24.02.000108
Địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MINH QUANG TC

Mã số thuế: 5500624559 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Tình
Địa chỉ: Số nhà 137, Tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV DIỆP QUÂN

Mã số thuế: 5500624968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Số nhà 138, Tiểu khu I, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐIỆN XANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500620804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Số nhà 02, Phố Nong Luông, Tiểu Khu 7, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THUẬN QUỲNH

Mã số thuế: 5500154938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thịnh
Địa chỉ: Tiểu khu 15, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 5500155459 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Cảnh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HOÀNG THỊ THE

Mã số thuế: 5500116650 - Đại diện pháp luật: Hờng Thị The
Địa chỉ: Chợ Thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5500157216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

PHÒNG GIAO THÔNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG

Mã số thuế: 5500157311 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG NHẤT NAM

Mã số thuế: 5500205533 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhất
Địa chỉ: Số nhà 26, tổ 13, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐOÀN NGHỆ

Mã số thuế: 5500264521 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Nghệ
Địa chỉ: Số 22, tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HTX CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI SƠN

Mã số thuế: 5500277506 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 16, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH THỂ THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5500281728 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thể
Địa chỉ: Số nhà 61 Tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG MINH ANH

Mã số thuế: 5500276573 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Phong
Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN SƠN LA

Mã số thuế: 5500343205 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Du
Địa chỉ: Tiểu khu 20, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH QUANG HẢO

Mã số thuế: 5500350322 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 12, tiểu khu 20, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TUÂN ANH

Mã số thuế: 5500365262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuân
Địa chỉ: Số nhà 51, Đường Tây Bắc, tiểu khu 19, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TN CÔNG MINH

Mã số thuế: 5500368249 - Đại diện pháp luật: Trịnh Bình Minh
Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon