Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG LY

Mã số thuế: 5500156533 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng ly - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Xã Chiềng ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG LY

Mã số thuế: 5500371065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chiềng Ly - Huyện Thuận Châu - Sơn La, xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 5500371805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng Ly - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG LY

Mã số thuế: 5500515091 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hạnh
Địa chỉ: Chiềng Ly, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

LƯỜNG VĂN TRỌNG

Mã số thuế: 5500525893 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Trọng
Địa chỉ: Bản pán 2, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NGUYÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 5500537433 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Din
Địa chỉ: Bản Nà Cài, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

LÒ THỊ TƯỞNG

Mã số thuế: 5500539487 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Tương
Địa chỉ: Bản Nà Lĩnh, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH TRẦN GIA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500585356 - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Bản Bó, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon