Doanh nghiệp tại Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG THPT CO MẠ

Mã số thuế: 5500374274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Co Mạ - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND XÃ CO MẠ

Mã số thuế: 5500385163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Co Mạ, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG THPT CO MẠ

Mã số thuế: 5500515119 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Kiền
Địa chỉ: Co Mạ, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CO MẠ 2

Mã số thuế: 5500515038 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Mạnh
Địa chỉ: Co Mạ, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 5500552079 - Đại diện pháp luật: Vừ A Thanh
Địa chỉ: Bả Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIÊN LONG

Mã số thuế: 5500552086 - Đại diện pháp luật: Sùng Thiên Long
Địa chỉ: Bản Hua Ty, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THANH BÌNH

Mã số thuế: 5500552167 - Đại diện pháp luật: Vàng Thanh Tú
Địa chỉ: Bản Co mạ, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ XUÂN BAY

Mã số thuế: 5500562581 - Đại diện pháp luật: Sùng A Dếnh
Địa chỉ: Bản Xá Nhá A, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGOAN CHUẨN THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500567798 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Ngoan
Địa chỉ: Bản Mớ, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH HƯƠNG THỎA

Mã số thuế: 5500572533 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hương
Địa chỉ: Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon