Doanh nghiệp tại Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN XUÂN

Mã số thuế: 5500627239 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Lứa Hang, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG KHIÊNG

Mã số thuế: 5500156702 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường khiêng - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Xã Mường khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG KHIÊNG

Mã số thuế: 5500371636 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Khiêng - Huyện Thuận Châu - Sơn La, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON PHONG LAN - MƯỜNG KHIÊNG 2

Mã số thuế: 5500514972 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Du
Địa chỉ: Mường Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG KHIÊNG 2

Mã số thuế: 5500515020 - Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Du
Địa chỉ: Mường Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HUỔI PẢN

Mã số thuế: 5500552304 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Nghiêm
Địa chỉ: Bản Huổi Bản, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ BẢN BON

Mã số thuế: 5500556348 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Yên
Địa chỉ: Bản Bon, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ ANH SƠN

Mã số thuế: 5500569386 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sơn
Địa chỉ: Bản Hống, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ BẢN PHÚC

Mã số thuế: 5500580728 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Hay
Địa chỉ: Bản Bó phúc, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐẤT DỐC, DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢN PỒNG

Mã số thuế: 5500601992 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Siến
Địa chỉ: bản pồng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon