Doanh nghiệp tại Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC CÔNG TUYẾN

Mã số thuế: 5500642325 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH HOA ĐÍNH

Mã số thuế: 5500366932 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Đính
Địa chỉ: Tiểu khu 5, xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN AN PHÚC SƠN LA

Mã số thuế: 5500514059 - Đại diện pháp luật: Quàng Việt Hùng
Địa chỉ: Bản Nà Lạn, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THẢO YẾN

Mã số thuế: 5500216648 - Đại diện pháp luật: Đàm Thanh Toàn
Giấy phép số: 24.02.000061
Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Tông Lệnh - Thuận Châu, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG VÂN THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500526713 - Đại diện pháp luật: Lò Trung Phong
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐÀO DUNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500200609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Liêm
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC RỤNG- PHÒNG HỘ THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500374330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 04, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐINH TRUNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500523536 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THANH NHUNG

Mã số thuế: 5500350770 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN NAM

Mã số thuế: 5500350788 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng
Địa chỉ: Tổ 3, xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ASEAN

Mã số thuế: 5500559797 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Huân
Địa chỉ: Tiêu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUÂN GIAO

Mã số thuế: 5500480177 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Giao
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LEN

Mã số thuế: 5500498551 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG TUYẾN

Mã số thuế: 5500499160 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG VÀNG

Mã số thuế: 5500499153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỀN HỢI

Mã số thuế: 5500499851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợi
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỂU LONG

Mã số thuế: 5500518832 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiểu
Giám đốc công ty: Hoàng Văn Kiều
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV VĂN DƯƠNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500555658 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ THUẬN SƠN

Mã số thuế: 5500537440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Giấy phép số: 0107A00042
Địa chỉ: TK 07 Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO SƠN LA

Mã số thuế: 5500558867 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon