Doanh nghiệp tại Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LEN

Mã số thuế: 5500498551 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG TUYẾN

Mã số thuế: 5500499160 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG VÀNG

Mã số thuế: 5500499153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỀN HỢI

Mã số thuế: 5500499851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợi
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỂU LONG

Mã số thuế: 5500518832 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiểu
Giám đốc công ty: Hoàng Văn Kiều
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV VĂN DƯƠNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500555658 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ THUẬN SƠN

Mã số thuế: 5500537440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Giấy phép số: 0107A00042
Địa chỉ: TK 07 Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO SƠN LA

Mã số thuế: 5500558867 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Hưng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU MINH THỊNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500549982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU TRANG

Mã số thuế: 5500550402 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Du
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THANH SƠN TC

Mã số thuế: 5500562768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon