Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG KHOA

Mã số thuế: 5500475882 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Khoa, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG KHOA

Mã số thuế: 5500475917 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Khoa, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500569996 - Đại diện pháp luật: Bàn Thị Thanh
Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG KHOA

Mã số thuế: 5500574481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Đoàn Kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500555256 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hiệp
Giấy phép số: 241207000021
Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ SHAN SƠN LA

Mã số thuế: 5500536616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP KHÁNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500536623 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Thái
Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẠT ANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500606528 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Điệp
Địa chỉ: Bản Mường Khoa, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ RAU, CỦ QUẢ CHIỀNG KHOA

Mã số thuế: 5500608370 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Khoan
Địa chỉ: Bản Nà Chá, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500633190 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phong
Địa chỉ: Nhà điều hành Suối Tân, bản Nà Chá, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon